SOFTWARERELEASE: VILA gør det muligt at “træde ind” i videodata i virtual reality takket være banebrydende immersiv 360° videoteknologi

Forskere, der arbejder med videodata, ved, at det er ikke det samme at se en videooptagelse af et dataindsamlingssite som at være der fysisk. Men hvorfor nøjes med at gense en videooptagelse på en flad skærm, hvis du kan genindtræde i videoen i VR?

“Forestil dig dette. Du er forsker, og du er interesseret i klasseværelsesinteraktion. Du går ud i “felten” for at lave en videooptagelse af et autentisk klasseværelse – ikke med et traditionelt kamera, men med et 360°-kamera for at undgå at misse vigtige aktiviteter. Når du så kommer tilbage på kontoret, i stedet for at se optagelsen på en flad computerskærm, kan du “træde ind” i dine videodata med et virtual reality-headset. Ikke bare for at kigge på klasseværelset, men for at genbesøge eller genindtræde i det. Det er næste niveau af videoanalyse. Og det bliver muligt nu med AVA360VR – et værktøj, som viser vejen for immersive qualitative analytics,” fortæller Jacob Davidsen, leder af VILA/BigSoftVideo. 

AVA360VR er navnet på en ny software udviklet og nyligt udgivet af DigHumLab communities VILA/BigSoftVideo på Aalborg Universitet ført an af professor Paul McIlvenny og lektor Jacob Davidsen.

Denne software kan revolutionere måde, vi laver interaktions- og videoforskning på i dag,” ifølge Jacob Davidsen, “og det rummer et massivt potentiale for adskillige forskningsfelter eksempelvis uddannelses og pædagogisk forskning.” Vores mål har været at skabe en fremtidig infrastruktur for ’Immersive Humanities’ – ikke bare at være en infrastruktur for det som eksisterer.

En kommende feature er en kollaborativ funktion, hvor brugere på tværs af steder kan lave analyser sammen hvor end de befinder sig. Det kunne eksempelvis være forskere som arbejder i international teams, som kunne mødes for at analysere data i AVA360VR. Men det kræver fortsat støtte til at udvikle infrastrukturen til fremtidens digitale humaniora.

Demovideo af AVA360VR

Går fra at se video til at træde ind i den

Eksisterende software og infrastruktur understøtter ikke ”immersive humanities” og derfor udvikler VILA/BigSoftVideo AVA360VR, som tackler nogle af de mangler og udfordringer, som især interaktionsforskere har med traditionel videooptagelse. I dag udgiver de AVA360VR. 

Det er et unikt og fleksibelt værktøj til Annotering, Visualisering og Analyse af 360 graders video i Virtual Reality.  Værktøjet sætter brugerne – forskere, studerende m.fl. – i stand til at genleve og genbesøge en situation optaget med 360 graders video i virtual realty. 

AVA360VR lader brugerne arbejde direkte inde i videoen. For eksempel er det muligt at integrere flere videokameraer i én “virkelighed” og så hoppe fra kamera til kamera for at skifte perspektivet og vinklen på den samme situation. Dertil kommer, at brugere kan tilføje annotationer såsom noter, tegninger og pile. 

Disse features sætter AVA360VR helt forrest inden for felterne virtual reality tech, immersiv data analytics, kvalitativ videoanalyse og interaktionsforskning.

De innovative features i AVA360VR

AVA360VR introducerer en række nye features, som ikke hidtil er set på markedet for immersive qualitative analytics – for eksempel muligheden for at hoppe mellem kameraer, at indlejre objekter oven på videoen, at annotere videoen og at eksportere data.

Læs mere dybdegående om disse features og softwaren generelt i baggrundsartiklen “STEP INTO YOUR OWN DATA WORLD: Ground-breaking software empowers researchers to “inhabit” video data in virtual reality through immersive 360° video technology”.

Uendelige muligheder for både forskere og "praktikere"

Først designede VILA/BigSoftVideo -teamet AVA360VR som et fleksibelt, alsidigt og analytisk værktøj til forskere, som arbejder med store mængder kvalitativ 360-graders videodata. Men gennem udviklingsprocessen stod det klart, at AVA360VR ikke kun rummer et stort potentiale for forskere, men også for fagpersoner ude i “praksis”. Værktøjet er ideelt til undervisning og træning på tværs af alle mulige sektorer, for eksempel sundheds- eller uddannelsessektoren – og stakeholders fra disse områder har allerede vist interesse for softwaren: 

“En 360-graders videooptagelse af autentiske, praktiske situationer fra en operationsstue eller et klasseværelse kan vise sig at være nyttig, når de studerende skal undervises i kommunikation, patientinteraktion, medicinske procedurer osv. De 11.000 sygeplejestuderende i Danmark kunne bruge værktøjet som forberedelse, før de kaster sig ud “i felten”, eller som træning i patientkommunikation,” forklarer Jacob. 

Lige nu har VILA/BigSoftVideo -teamet en fuldtidsudvikler, Artúr Barnabás Kovács, som arbejder på at stabilisere og forbedre de eksisterende features og implementere nye.

“Med AVA360VR understøtter vi humanistisk kvalitative forskning – vores datamængder er også enorme, men vi ønsker at positionere det kvalitative humaniora i en digital tidsalder. Med vores software viser vi en anden vej for digitial humaniora – en vej hvor adgang til at forstå menneskelig adfærd kommer i centrum.

Kom i gang med AVA360VR med det samme

Vil du gerne i gang med AVA360VR med det samme? De basale krav for at køre AVA360VR er en VR-klar computer og et VR-headset (alle kommercielle headset kan bruges). Softwaren selv er open source og kan downloades her:

Software, guides, demo projekt og support

  • github.com/BigSoftVideo/AVA360VR

Link til guides

  • bigsoftvideo.github.io/AVA360VR

Tag fat i Jacob Davidsen, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, på jdavidsen@hum.aau.dk, eller læs mere om softwaren i denne case

Bag forskeren | Jacob Davidsen

Jacob Davidsen er lektor på Institut for Kommunikation og Psykolog på Aalborg Universitet. Han har en kandidat i informationsvidenskab og er aktiv i VILA (Video Research Lab, en del af DIGHUMLAB) på Aalborg Universitet.

Hans forskningsinteresser omfatter computer-supporteret, kollaborativ læring og “embodied” interaktionsanalyse.

Bag forskeren | Paul McIlvenny

Paul McIlvenny er professor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Han har en ph.d. fra Edinburg Unviersity i Skotland og er aktiv i følgende centre og forskningsgrupper: Centre for Discourses in Transition (C-DIT), Centre for Mobility and Urban Studies og VILA (Video Research Lab, en del af DIGHUMLAB) på Aalborg University.

Om VILA

VILA er en af seks forskningscommunities under det nationale konsortium DIGHUMLAB. VILA understøtter forskning i “embodied” menneskelig interaktion i en bred vifte af miljøer og med fokus på (social) kognition, læring og design. VILA tilbyder adgang til laboratorier, materialer, udstyr, online tutorials til software til videoanalyse og workshops.

Læs mere om VILA her.

Om BIG VIDEO

BIG VIDEO er et program på Aalborg Universitet, der sigter efter at udvikle en infrastruktur for kvalitativ videoanalyse med nytænkning i fire nøgleområder: 1) insamling, lagring, arkivering og adgang til digital video, 2) visualisering, transformation og præsentation, 3) samarbejde og deling og 3) kvalitative værktøjer til at understøtte analyse. 

Læs mere om baggrunden for programmet eller BIG VIDEO-manifestet. Tag også et kig på Big SoftVideos profil på GitHub.

Dighumlab

Secretariat
Digital Humanities Lab Denmark

Aarhus University
Jens Chr. Skous Vej 4
DK-8000 Aarhus C

info@dighumlab.org

Menu