Learning Resources

LARM.fm, Tutorial 4: Sådan tilføjer du metadata til filerne

 I denne tutorial kan du lære hvordan man knytter metadata til filerne i larm.fm.

Ved at tilføje beskrivende tekster til filerne, hjælper du ikke bare dig selv med at navigere i materialet. Du hjælper også andre brugere. Den tekst du tilføjer, er nemlig tilgængelig for alle brugere.

Man kan metadatere radio- og tv-programmerne i LARM på to måder: enten i form af metadata til et helt program, eller i form af annotationer, der knytter sig til bestemte passager i et program.

[Startindstilling: 50 resultater pr. side, tid: alle årtier, kanal og projekter foldet væk]

Først metadata-niveauet:

Alle filer i LARM har metadata, der angiver fx titel og tidspunkt. Her [øverste fil i resultatliste]er fx et tv program med titlen ”Begynderbønder” fra ”TV2 Fri”, som er sendt ”d. 21/8 2016 kl. 23:30”. Klikker jeg ind på programmet, får jeg flere informationer: et resume, en beskrivelse, genreangivelse med mere. Det er den metadata, som filen er født med fra arkivets side. Og den kan ikke ændres.

Klikker jeg på ”TV LARM Metadata”, kommer jeg ind på den metadata, der er brugergenereret. Her kan man tilføje yderligere information, hvis den oprindelige er utilstrækkelig eller forkert.

[søgning: ”lyd og lys”].

For eksempel faldt jeg over et radioprogram med titlen ”Lyd og Lys” Det viste sig at være en udgave af komponisten Else Marie Pades værk med samme navn. Men komponistens navn er ikke nævnt i den oprindelige metadata. Jeg har tilføjet en note om det i ”Radio LARM Metadata”-arket. Man tilføjer tekst ved at trykke på skrive-ikonet, skrive i tekstfeltet, og derefter trykke på ”Gem”.

[søgning: ”Else Marie Pade”, afgrænsning: radio]

Nu kommer programmet op i resultatlisten ved søgninger på ”Else Marie Pade”, fordi jeg tilføjede navnet i kommentaren. Fritekstsøgningen medtager altså også den tilføjede tekst.

Det er en god ide, når du første gang har lyttet til eller set et program, at notere vigtige emner, medvirkende eller andet i LARM metadata. Dermed hjælper du både dig selv og andre.

Så kommer vi til annotationsniveauet:

Annotationerne knytter sig i udgangspunktet ikke til hele programmet, men til uddrag af et programmet.

Jeg klikker mig ind på et andet program med Else Marie Pade på resultatlisten: ”Musik i Atomalderen” fra 1959. Her kan jeg se, at Else Marie Pade deltager sammen med tre andre. Jeg har allerede lavet et par annotationer, der markerer programmets forløb. Når jeg går ind på Annotations-arket, får jeg også en liste over alle annotationer i udsendelsen. Nu vil jeg markere Pades komposition ”Klumpedumpeland”.

Jeg starter udsendelsen og flytter cursoren til nogenlunde hvor jeg forventer, værket vil begynde [ca. 9:28]. Når værket begynder, trykker jeg på knappen ”tilføj ny annotation”. I tidslinjen kan jeg se en grafisk repræsentation af annotationen, og nedenfor kan jeg tilføje titel og en beskrivelse til annotationen i tekstfelterne.

Når annotationen skal stoppe, trykker jeg på ”slut”-ikonet, her [10.15]. Efterfølgende kan jeg eventuelt finjustere starttidspunktet på ”start”-ikonet eller ved at trække i den grafiske repræsentation.

Annotationen kan også tilføjes ved et dobbeltklik på tidslinjen eller ved at trykke på den blå knap ”tilføj ny annotation”. I det sidste tilfælde vil annotationen blive placeret først i programmet.

Annotationerne kan afspilles hver for sig ved et tryk på startikonet ud for annotationen. Ønsker man et link direkte til den markerede sekvens, fx til præsentation eller som reference i en opgave eller en artikel, kan det hentes i adressefeltet, når annotationen er markeret. Indsætter man linket i en browser, vil den åbne direkte på annotationen.

[åbne nyt vindue med adresse til annotation]

Annotationer kan bruges som en slags notater. Det kan være en god ide at tilføje et par annotationer til et program allerede under første gennemlytning. Dermed får du et overblik over programmet, og det bliver lettere at finde tilbage til interessante punkter.

[slet tekst i søgefelt, sorteret kronologisk efter udsendelsesdato]

I det her radioprogram fra 1931 [Kopenhagen – ein Städtebild] er der for eksempel god mulighed for at orientere sig i programmets elementer og dets lyde ved hjælp af annotationerne.

En annotation kan loopes. Når jeg har aktiveret loop-knappen, spiller annotationen igen og igen [DR Pausesignal]. Det kan være nyttigt, hvis man har brug for at nærlytte til en sekvens.

Annotationsfunktionen fungerer endnu ikke på samme måde for tv som for radio. Hvis jeg går tilbage til ”Begynderbønder” [ryd søgning, vælg øverste resultat], kan man se, at annotationer her ikke knyttes til bestemte tidspunkter i programmet, men til hele programmet. Det samme glæder for de forskellige former for dokumenter i larm.

En sidste ting: husk at metadata kan tilføjes og rettes af alle brugere af LARM. Vær derfor opmærksom på ikke ved en fejl at slette andres metadata og tænk over om det du selv tilføjer er meningsfuldt for andre. Men hold dig ikke tilbage. LARM bliver bedre for os alle, hvis du deler din viden!

Det var en introduktion til metadata i larm.fm. For de, der er interesseret i at høre hvordan man kan arbejde med søgninger og projekter i larm.fm, findes der også tutorials om det.

Article Attachments