Learning Resources

LARM.fm, Tutorial 1: Kom godt i gang med larm.fm

Velkommen til LARM.fm. Her kan du finde radio, tv og programoversigter fra danske medier.

Når du er logget på larm.fm, ser du denne side. Ude til venstre er en række søgefunktioner. I midten er en listevisning af filer. Og nederst til venstre finder du dit eget work space, hvor du kan organisere interessante filer.

Til at begynde med er søgefeltet tomt, og du kan nu se hvor mange der er af de forskellige filtyper. Lige nu er der 1,2 mio. tv-programmer og godt 900.000 radioprogrammer.

I feltet her søger du på al tilgængelig tekst i larm.fm. Du kan altså ikke finde ord, der bliver sagt i et radio- eller tv-program, men du kan finde ord, der optræder i de OCRskannede programoversigter eller i filernes metadata f.eks. udsendelsernes titel eller medvirkende – også den metadata andre brugere har tilføjet.

En søgning på ordet ”rock” giver godt 14.000 resultater. Hvis jeg trunkerer ordet ved at tilføje en lille stjerne efter ordet, så jeg også får fx ord som”rockmusik” eller ”rockland” med i søgningen, bliver det til mere end 21.000 resultater. Søgningen kan så afgrænses på tre forskellige måder: tidsperiode, type og kanel.

Med ”indstil tid”-funktionen kan man danne sig et overblik over hvordan resultaterne fordeler sig over tid. Jeg vælger at kigge nærmere på 1960’erne, hvor jeg kan se, at der begynder at komme mange resultater. Jeg afgrænser også min søgning til ”radioprogrammer”… og har nu 15 filer.

For bedre at danne et overblik over listen, trykker jeg på ”udsendelsesdato”, sådan at materialet sorteres kronologisk med det tidligste program øverst.

For at komme ind på en fil, klikker jeg på den, og jeg kan nu afspille radioudsendelsen. Jeg kan springe i filen og kontrollere lydstyrken. Nedenfor er den tilgængelige information om udsendelsen. I LARM Metadata har jeg selv tilføjet noget tekst, der vil gøre det lettere for andre at finde og identificere filen.

Husk, inden en ny søgning, altid at rydde afgrænsninger fra den forrige søgning.

En søgning på ”Johannes V. Jensen” giver 59.000 resultater. Med citationstegn søger jeg på den præcise sammensætning af de tre ord ”Johannes”, ”V.” og ”Jensen” og får 733 resultater.

Larm.fm kan fortælle en del om den berømte forfatter. Jeg kunne fx undersøge hvornår han optrådte i radioen første gang. Jeg danner mig et overblik over hvornår Johannes V. Jensen optræder i programoversigterne, og afgrænser min søgning til ”1925”, og kan se, at den første gang Johannes V. Jensen er nævnt i programoversigten er d. 26 april 1925. Trykker jeg på filen, kan jeg se en skanning af programoversigten fra d. 26. April 1925, hvor Johannes V. Jensen var gæst og emne i Dansk digter- og musik-aften.

Nederst til venstre i skærmen er projektfunktionen. Det er et lille workspace, der knytter sig til min brugerprofil. Her kan jeg gemme filer, som jeg gerne vil vende tilbage til, og organisere dem i samlinger.

Jeg kan fx tilføje den programoversigt, jeg lige har fundet, til et projekt om ”Danske forfattere”. Her har jeg oprettet en undermappe eller en ”mærkat” til Johannes V. Jensen. Når jeg trækker filen over i mappen, vil jeg kunne finde den dér fremover. Jeg kan også dele et projekt med andre brugere af larm.fm. Denne her mappe deler jeg med to andre brugere, som har adgang til den, når de er logget ind på deres egen brugerprofil.–

Larm.fm giver også mulighed for at annotere filer. Det vil sige, at der kan knyttes tekster til bestemte tidspunkter i et radio- eller tv-program. Det vil jeg vise på et radioprogram med Johannes V. Jensen.

Udsendelsen ”Fra stemmearkivet” er et radioprogram fra 1958 om den afdøde forfatter. Her har jeg tilføjet annotationer, der markerer passager, hvor man hører Johannes V. Jensen. Med to fingre på trackpad’en kan jeg zoome ind og se hvordan sektionerne er navngivet. Annotationerne kan afspilles hver for sig.

Annotationerne gør det lettere at finde passager i udsendelser – også for andre brugere. Det er også en måde at samle citater til foredrag, undervisning eller som referencer til artikler og opgaver. Hver annotation har en unik adresse, der kan kopieres, når den relevante annotation er aktiveret. Linket kan så føre direkte til afspilning af den aktuelle passage.

Det var en hurtig introduktion til nogle af de vigtigste funktioner, der i larm.fm.

Jeg håber, du får glæde af larm.fm. Se de øvrige tutorials om søgning, projekter og metadata, hvis du ønsker en mere grundig indføring i de forskellige funktioner.

Article Attachments