Learning Resources

LARM.fm, Tutorial 2: Sådan søger du i larm.fm

I denne tutorial kan du lære hvordan man søger i larm.fm.

Larm.fm er et interface til den del af Danmarks radio og tv-arkiv, der er tilgængelig og digitaliseret. Der bliver hele tiden tilføjet nyt materiale – både af nyere og ældre dato. Larm.fm er et levende arkiv, og du bidrager til at udvikle det.

Søgningen er bygget sådan op, at der er et søgefelt, hvor man søger på al tilgængelig tekst i larm.fm. Nedenfor er der tre muligheder for at afgrænse søgningen: i tid, efter type og efter kanal. Til højre ser man en liste af resultater for den aktuelle søgning.

Når der ikke står noget i søgefeltet, kan man se hvor mange af de forskellige typer, der er i alt. Lige nu er der 1,2 mio tv-programmer. Når jeg markerer ”Tv-programmer”, og dermed afgrænser resultatlisten til udelukkende at inkludere tv-programmer, vises en liste over de tilgængelige tv-programmer. For at få et overblik, trykker jeg en gang på ”Udsendelsesdato”, sådan at visningen sorteres med det ældste program øverst. Jeg kunne også have valgt at sortere omvendt, sådan at den nyeste udsendelse var øverst på listen. Lige nu er de tidligste tv-programmer i larm fra 1973.

Øverst til højre kan jeg springe mellem sider i listevisningen og markere hvor mange resultater, der skal vises ad gangen. Jeg markerer ”100”, sådan at der vises 100 resultater på hver side.

Afgrænser jeg søgningen til radio, kan man se, at der er godt 900.000 radioudsendelser i larm.fm. Her optræder den mærkelige dato 1/1 år 101 Den dato bliver givet til filer, hvor udsendelsesdatoen er ukendt. For at undgå dem i den kronologiske resultatvisning, kan man afgrænse sin søgning i tid.

Afgrænsning i tidsperiode kan ske på tre forskellige måder: jeg kan skrive dato og tid i feltet [01011925], jeg kan bruge kalendervisningen og klikke mig frem til det ønskede start- og sluttidspunkt [i dag], eller jeg kan bruge ”Indstil Tid”-funktionen og markere en periode, der inkluderer alle årtier fra 1920 og til og med 2010’erne [indstil tid > søg]. Nu kan vi se, at det tidligste radioprogram i larm er fra 1931.

En tredje type af indhold – ud over radio- og tv-programmer – er ”Programoversigter”. [marker] Det er DR’s information om sendeplaner. I nogle tilfælde indeholder programoversigterne også rettelser og notater om ændringer i programmet. De tidligste programoversigter i LARM er fra 1925, og de seneste er fra 2006. Programoversigterne er OCR-skannet – det vil sige, at man kan søge på ord, der optræder i dem.

[fjerne markering af Programoversigter]

Endelig findes der en stor samling manuskripter og referater fra Radioaviser fra 1937 og frem til 1999. Det materiale er endnu ikke OCR skannet, så man kan ikke søge i det med en fritekstsøgning, men udelukkende via afgrænsning i tid.

Hvis jeg skriver [Roskilde Festival] i søgefeltet søger jeg altså i alle tilgængelige titler, programbeskrivelser og anden metadata fra tv- og radioprogrammer og i programoversigterne. Søgningen inkluderer de kommentarer og beskrivelser jeg selv eller andre brugere har tilføjet. Søgningen inkluderer ikke det, der bliver sagt i udsendelserne.

Søgningen på Roskilde Festival giver over 11.000 resultater. For at finde den præcise kombination af de to ord ”Roskilde” og ”festival” sætter jeg citationstegn omkring ordene. Før fik jeg alle forekomster med enten Roskilde eller Festival, nu får jeg kun dem hvor begge ord optræder sammen. Jeg får 945 resultater, både programoversigter, tv- og radioprogrammer.

Man kan præcisere sin søgning ved hjælp af søgeordene AND, NOT og trunkering.

Jeg kan fx søge på sammenfald mellem Roskilde Festival og orkestret Gnags ved at skrive AND Gnags efter ”Roskilde festival”. Eller, hvis jeg er interesseret at finde materiale om Roskilde, der ikke handler om Roskilde Festival, kan jeg fjerne citationstegnene og skrive ”Roskilde NOT festival”. For også at undgå sammensatte ord som festivalstemning eller festivalgæster kan jeg trunkere ordet ”festival” med en asterisk umiddelbart efter ordet, og jeg får så 14 færre resultater.

I kanal-afgrænsningen man se, hvordan programmerne fordeler sig på kanaler. De fleste udsendelser er fra DR P1.

For at få et indtryk af hvordan resultaterne fordeler sig i tid, kan man bruge ”indstil tid”-funktionen. Her kan jeg zoome ind på årtier [1970], år [1975], måneder [april] og datoer, og jeg kan zoome ud igen og lave en søgning, der afgrænses fx til 1970erne.

Inden man går videre med en ny søgning, er det vigtigt, at rydde den gamle søgning, sådan at man ikke uden at være opmærksom på det får afgrænset sin søgning på tidsperiode, type eller kanal.

[ryd søgning]

Det var en introduktion til søgefunktioner i larm.fm. For de, der er interesseret i at høre hvordan man kan arbejde med projekter og tilføje metadata til filer i larm.fm, findes der også tutorials om det.

Article Attachments