Learning Resources

LARM.fm – Workshop – Introduction to LARM.fm

See English version below

Er du interesseret i at høre mere om LARM.fm? Har du lyst til at lære tips og tricks til at bruge platformen? Eller har du et eller flere kurser, hvor det ville passe godt med en introduktion til LARM.fm? Så giv endelig lyd, så vi kan arrangere en workshop eller et oplæg. 

Den digitale infrastruktur LARM.fm giver forskere og studerende adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger af radio og tv samt supplerende materiale. I LARM.fm har man mulighed for at annotere, strukturere og dele materiale, hvilket gør det velegnet til brug til både forskning og undervisning.

 Vi tilbyder at holde oplæg og workshops for at introducere forskere og/eller studerende til platformen. Vi tilpasser gerne oplæg og workshops til jeres behov, for eksempel i forbindelse med forskningsprojekter eller undervisningsforløb, så der er mulighed for at arbejde med relevante øvelser.

Det kan også kombineres med en introduktion til Mediestream.

Formålet er at give dig en introduktion til at arbejde med radio- og tv-arkiverne og forskningsinfrastrukturerne LARM.fm og Mediestream, herunder:

  • samlingernes indhold (materialetyper, mængde m.m.) og adgangen til samlingerne
  • indsigt i mulighederne og udfordringerne ved at arbejde med digitale arkiver
  • præsentation af måder, hvorpå du kan søge, filtrere og metadatere
  • hands-on erfaring med at bruge arkiverne og de tilgængelige værktøjer

Do you want to learn more about LARM.fm?

Are you interested in hearing more about LARM.fm? Do you want to get valuable tips to use the platform? Or do you have one or more courses where it would be relevant with an introduction to LARM.fm? Then let us know so we can arrange a workshop or lecture! 

The digital infrastructure LARM.fm gives researchers and students access to The Royal Danish Library’s digital collections of radio and TV as well as supplementary material. In LARM.fm, you get the opportunity to annotate, structure and share material which makes it ideal for use in both research and teaching contexts. 

We offer lectures and workshops to introduce researchers and/or students to the platform. We are happy to tailor the workshops or lectures according to your need, for instance for research projects or courses. This way, we make sure that the researchers and/or students get the chance to work with relevant exercises.

The introduction to LARM.fm can also be combined with an introduction to Mediestream

The purpose is to give you an introduction to working with radio and TV archives and the research infrastructures LARM.fm and Mediestream: 

  •  the contents of the collections (material types, amount etc.) and access to collections
  • insights into the possibilities and challenges of working with digital archives
  • presentation of ways to search, filter and add metadata 
  • hands-on experience with using the archives and available tools.

Get in touch with LARM.fm

Questions or comments? Do you wish to join the community? Or do you want to get started with a workshop or a meeting?

Please get in touch with Iben Have, community lead (maternity cover) in LARM.fm.

Menu